Yapay Zeka Nedir?

Günümüzün en hızlı gelişen teknolojilerinden biri olan yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin karmaşık görevleri gerçekleştirmek ve öğrenmek için insan benzeri zekâya sahip olmasını hedefleyen bir disiplindir. Yapay zekâ, insanların düşünme, algılama, anlama ve karar verme gibi yeteneklerini taklit etmek amacıyla tasarlanan bir dizi algoritma, yöntem ve teknikten oluşur. Bu teknoloji, pek çok sektörde devrim niteliğinde değişikliklere yol açarak iş süreçlerini optimize etme, yeni fırsatlar yaratma ve daha akıllı sistemler geliştirme potansiyeline sahiptir.

Bu raporda, yapay zekânın temel prensiplerini, uygulama alanlarını, etik ve toplumsal etkilerini ve gelecekteki potansiyelini inceliyoruz.

Yapay Zekâ’nın Tarihi

Yapay zekâ teknolojisi, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. İnsanların, makinelerin insan benzeri zekâya sahip olma hayalini kurduğu antik dönemlerden itibaren yapay zekâ fikri var olmuştur. Ancak modern yapay zekâ çalışmaları 1950’lerde hız kazandı. Yani yakın tarihli bir teknoloji olduğu söylenebilir. 1956’da Dartmouth Konferansı’nda, yapay zekâ araştırmalarına yön veren isimlerin bir araya gelmesi ve bu alanda yeni bir disiplin kurma çabaları gerçekleşti. Bu dönemde, John McCarthy, Alan Turing, Marvin Minsky, Herbert Simon ve diğerleri gibi önemli araştırmacılar yapay zekânın temellerini atmaya başladılar.

Yapay zekâ araştırmaları, 1960’lar ve 1970’ler boyunca büyük ilerlemeler kaydetti. Bu dönemde, uzman sistemler, dil işleme, görüntü tanıma ve oyun oynama gibi alanlarda çalışmalar yapıldı. Ancak, yapay zekâ alanında büyük bir umutsuzluğun yaşandığı “AI kışı” olarak adlandırılan bir dönem de oldu. Yapay zekâ teknolojisinin beklentileri karşılayamaması ve bazı teknik zorluklar nedeniyle finansman kesintileri ve araştırma azalmaları yaşandı.

Ancak, 1980’lerin sonundan itibaren yapay Resim 2.1: Teknoloji ve İnsan zekâ, yeniden canlanmaya başladı. Yeni algoritmalar, daha güçlü bilgisayarlar ve büyük veri setlerine erişim gibi faktörler, yapay zekâ araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi tekniklerin geliştirilmesi, yapay zekâya yeni bir ivme kazandırdı. Bugün, yapay zekâ teknolojisi hemen hemen her sektörde kullanılıyor ve sürekli olarak gelişmeye devam ediyor.

Yapay Zekâ’yı Anlamak

Yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâya sahip olabilmesini sağlayan bir disiplindir. Temel olarak, yapay zekâ, algoritmalar, veri ve hesaplama gücü kullanarak görevleri gerçekleştirmek, öğrenmek ve kararlar vermek için tasarlanmış sistemleri ifade eder. Bu teknoloji, genellikle birçok alt alanı içerir, bunlar arasında makine öğrenmesi, doğal dil işleme, görüntü ve ses tanıma, uzman sistemler ve otonom robotlar bulunur.

Makine öğrenmesi, yapay zekânın önemli bir parçasıdır. Bu yaklaşım, bilgisayarların verileri analiz ederek örüntüleri ve ilişkileri tanıması ve gelecekteki kararları tahmin etmesi için öğrenmesini sağlar. Örnek verilerle eğitim yapılır ve model, bu verilere dayanarak yeni veriler üzerinde tahminler yapabilir.

Yapay zekâ sistemlerinin başarısı, veriye dayanır. Yeterli ve nitelikli veri sağlanmadan, yapay zekâ sistemleri etkili şekilde çalışamaz. Büyük veri setleri, yapay zekânın öğrenme ve karar verme yeteneklerini iyileştirmek için kullanılır. Bu veri, eğitim için kullanılan örnekler, gerçek zamanlı veriler veya önceden işlenmiş bilgi olabilir.

Yapay zekâ sistemleri, giderek daha karmaşık ve sofistike hale geliyor. Öğrenme yetenekleri arttıkça, yapay zekâ sistemleri karmaşık problemleri çözebilir, görüntüleri tanıyabilir, doğal dilde iletişim kurabilir ve hatta otonom kararlar verebilir hale geliyor.

Yapay zekânın anlaşılması, bu teknolojinin nasıl çalıştığını, avantajlarını ve sınırlamalarını anlamak için önemlidir. Aynı zamanda, etik ve güvenlik konularında da dikkate alınması gereken zorlukları vardır. Yapay zekâyı anlamak, bu hızla gelişen ve hayatımızın her yönünü etkileyen teknolojinin geleceğine daha iyi bir perspektif sunar.

Yapay Zekâ’nın Kullanım Alanları

Yapay zekâ teknolojisi, pek çok sektörde geniş bir kullanım alanına sahiptir ve birçok önemli örneği vardır. Sağlık sektöründe, yapay zekâ, hastalık teşhisi ve tedavi planlaması gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahiptir. Örneğin, derin öğrenme algoritmaları, tarama görüntülerini analiz ederek kanser tespitinde yardımcı olabilir. Ayrıca, yapay zekâ tabanlı robot cerrahi sistemler, karmaşık operasyonları daha hassas bir şekilde gerçekleştirmekte kullanılır.

Resim 4.1: Kardiyoloji Alanında Teknolojinin Kullanımı

Finans sektöründe, yapay zekâ algoritmaları, risk analizi, otomatik ticaret ve dolandırıcılık tespiti gibi görevlerde etkili bir şekilde kullanılır. Yapay zekâ, büyük miktardaki finansal verileri analiz edebilir ve hızlı kararlar alabilir, böylece daha verimli ve güvenli bir finansal sistem oluşturabilir.

Otomotiv sektöründe, otonom araçlar yapay zekâ teknolojisinin önde gelen örneklerindendir. Yapay zekâ, araçların etrafındaki nesneleri algılayarak, trafik koşullarını tahmin ederek ve güvenli bir şekilde seyir yaparak sürücüsüz bir deneyim sağlar.

Perakende sektöründe, yapay zekâ kişiselleştirilmiş pazarlama, talep tahmini ve envanter yönetimi gibi konularda büyük bir etki yaratır. Müşteri davranışını analiz ederek, yapay zekâ algoritmaları, tüketicilere özel teklifler sunabilir ve satış stratejilerini optimize edebilir.

Yapay zekânın önemli bir alanı da doğal dil işlemedir. Sesli asistanlar ve metin analitiği gibi uygulamalarla, yapay zekâ dil anlama, çeviri ve etkili iletişim konularında büyük bir katkı sağlar.

Bu sadece birkaç örnek olup, yapay zekâ teknolojisi birçok sektörde kullanılıyor ve sürekli olarak yeni alanlarda keşifler yapılıyor. Yapay zekânın kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte, verimlilik artışı, sorunların daha iyi çözülmesi ve yeni fırsatların ortaya çıkması gibi birçok avantaj ortaya çıkmaktadır.

Etik ve Toplumsal Alanlarda Yapay Zekâ tartışmaları

Yapay zekâ teknolojisinin hızlı gelişimi, etik ve toplumsal konuları ön plana çıkarmıştır. Bir yandan, yapay zekânın potansiyel faydaları büyük olabilirken, diğer yandan bazı endişeler ve zorluklar da ortaya çıkmaktadır.

Bir etik açıdan, yapay zekânın tarafsızlık ve adalet gibi değerlerle uyumlu şekilde çalışması önemlidir. Yapay zekâ sistemlerinin kararlarında olası yanlılıklar veya ayrımcılıklar olabileceği için, bu tür sistemlerin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında dikkatli bir yaklaşım gerekmektedir. Veri setlerindeki önyargılar veya yanlılıklar, yapay zekâ sistemlerinin ayrımcı sonuçlar üretebileceği riskini taşır. Bu nedenle, adil, şeffaf ve hesap verebilir yapay zekâ sistemleri oluşturma çabaları büyük önem taşımaktadır.

Yapay zekânın toplumsal etkileri de dikkate alınmalıdır. İş gücü alanında, yapay zekâ sistemlerinin otomatikleşmeyle birlikte bazı işleri yerine getirebilme yetenekleri, iş kaybı veya değişikliklerine yol açabilir. Bu durum, toplumun bazı kesimlerinde ekonomik veya sosyal eşitsizliklere neden olabilir. Ayrıca, yapay zekâ teknolojisinin kişisel gizlilik ve veri güvenliği konularında da önemli etkileri olabilir. Büyük veri setlerine dayanan yapay zekâ sistemleri, kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusunda hassas bir denge gerektirebilir.

Sonuç olarak, yapay zekânın etik ve toplumsal boyutları, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte önem kazanmıştır. Toplumun geniş bir katılımı, bilinçli politika oluşturma ve etik standartlarının geliştirilmesi, yapay zekâ teknolojisinin insanları ve toplumu olumlu yönde etkilemesini sağlayabilir.

Yapay Zekâ ve Sanat

Yapay zekâ, son yıllarda sanat dünyasında büyük bir etki yaratmış ve yaratıcı süreçleri dönüştürmüştür. Yapay zekâ tabanlı sanat, geleneksel sanat formlarıyla etkileşime geçerek yeni bir boyut kazanmıştır.

Yapay zekâ algoritmaları, sanat eserlerinin oluşturulmasında ve tasarlanmasında kullanılabilmektedir. Örneğin, bir yapay zekâ sistemi, önceki sanat eserlerinin analizini yaparak, benzer stil ve temalara sahip yeni eserler üretebilir. Bu, sanatçıların yaratıcı süreçlerine yeni bir ilham kaynağı sağlar ve farklı perspektifler sunar.

Ayrıca, yapay zekâ sanatçılarının yaratıcılığını desteklemek için bir araç olarak da kullanılabilir. Yapay zekâ, sanatçılara dijital ortamlarda deney yapma, sanatsal ifadelerini genişletme ve etkileşimli eserler oluşturma imkanı sunar. Sanatçılar, yapay zekâ algoritmalarını kullanarak, dinamik ve interaktif sanat eserleri yaratabilir, izleyicilerle etkileşim içinde olan deneyimler sunabilirler. Resim 6.1: yapay zekânın yaptığı bir resim

Yapay zekâ, sanat dünyasında da tartışmalara neden olmuştur. Bir yandan, bazıları yapay zekâ tabanlı sanat eserlerini, yaratıcılığı teşvik eden ve sanatın sınırlarını zorlayan bir ifade biçimi olarak görürken, diğerleri bu eserleri orijinallik ve insan dokunuşu eksikliğiyle eleştirir. Sanatın özünde insan deneyimi olduğunu savunanlar, yapay zekâ tabanlı sanatı, insan yaratıcılığını ve duygusallığını yerine koyma çabası olarak değerlendirebilir.

Kısacası, yapay zekâ ve sanat arasındaki ilişki karmaşık ve heyecan vericidir. Yapay zekâ, sanat dünyasında yaratıcılığı teşvik eden ve yeni ifade biçimleri sunan bir araç olarak kullanılabilmektedir. Ancak, insan yaratıcılığının ve deneyiminin değerini korumak ve yapay zekâyı sanatla dengeli bir şekilde entegre etmek önemlidir.

Resim 6.2: yapay zekânın aynı girdiyle yaptığı başka bir resim

Yapay Zekâ’nın Geleceği

Yapay zekâ teknolojisi, gelecekte önemli bir rol oynamaya devam edeceği öngörülen hızla gelişen bir alandır. Birçok uzman, yapay zekânın hayatın çeşitli alanlarında daha da yaygınlaşacağına inanmaktadır. İş gücü alanında, otomasyon ve robotlaşma ile birlikte yapay zekâ sistemleri, daha fazla görevi yerine getirebilecek ve verimliliği artırabilecektir. Yapay zekâ, rutin görevleri otomatikleştirerek, insanların daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanmasını sağlayabilir.

Sağlık sektöründe, yapay zekâ teknolojisinin kullanımı daha da yaygınlaşacak ve hastalık teşhisi, tedavi planlaması ve ilaç geliştirme gibi alanlarda büyük bir etki yaratacaktır. Yapay zekâ, büyük veri analizi ve derin öğrenme algoritmalarıyla hastalıkların erken teşhisi ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda önemli bir rol oynayabilir.

Ulaşım sektöründe, otonom araçlar ve akıllı trafik sistemleri, yapay zekâ teknolojisinin gelecekteki uygulamaları arasında öne çıkacaktır. Otonom araçlar, daha güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi sağlamak için çevrelerini algılayacak ve kararlar verecektir. Bu da trafik kazalarının azalması ve trafik akışının daha iyi yönetilmesi gibi faydalar sağlayabilir.

Yapay zekânın dil işleme ve iletişim alanında da önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Sesli asistanlar, çeviri sistemleri ve metin analitiği gibi yapay zekâ tabanlı uygulamalar, doğal dilde daha etkili iletişim sağlayacak ve bilgiye erişimi kolaylaştıracaktır.

Yapay zekânın geleceğiyle ilgili önemli bir konu da güvenlik meselesidir. Yapay zekâ teknolojisiyle birlikte, veri gizliliği, algoritma güvenliği ve yapay zekâ sistemlerinin sorumluluğu gibi konular daha da önem kazanacak ve bu alanlarda ilerlemeler kaydedilmesi gerekecektir.

Sonuç

Yapay zekâ, günümüzde birçok alanda büyük bir potansiyele sahip olan bir teknolojidir. Yaratıcılık, verimlilik, sağlık, ulaşım ve daha pek çok alanda yapay zekâ uygulamaları büyük bir etki yaratmaktadır. Ancak, yapay zekânın ilerlemesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte etik, güvenlik ve toplumsal etkiler gibi konuların da dikkate alınması gerekmektedir. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zekâyı sorumlu bir şekilde kullanmak, teknolojinin potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmamıza yardımcı olacaktır. Yapay zekânın geleceği parlak görünmektedir, ancak bu geleceği şekillendirecek olan insanların bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım sergilemesidir. Yapay zekâyı daha adil, şeffaf ve insan odaklı bir şekilde geliştirme ve kullanma çabaları, teknolojinin toplumumuzun refahını artırma potansiyelini gerçeğe dönüştürebilir.

Kaynakça

● https://chat.openai.com
● https://gencraft.com/generate
● https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/
● https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zekâ

Açken Diplama işe yaramaz

#şehirdenindimköye zamanı bile elden kaçıyor korkarım, fotoğraflara baktığınızda #megakent faciasını anlamak hiç de zor değil zaten!


az önce arkadaşım Zeynep, Antalya ile İstanbul’u karşılaştıran samimi bir yorum hatta soru göndermişti ve benim de çenem açıldı, dedim ki

Bu olayın tabii hem fizik hem metafizik sebepleri var; İstanbul’un aurası çok karışık ve çok kirli çünkü aslında bütün Megakentler buna benzer durumda berbat! Gürültü korkunç düzeyde bunu uzak semtlerde mesela benim gibi yaşayan insanlar çok fazla hissetmeyebilir fakat kulakların duymaması geri plandaki Megakent gürültüsünü silmiyor yani aslında onu duymasakta duyuyoruz ve bu durum feci bir stres yaratıyor , dijital frekans kirliliği en üst düzeyde, herkes ilaç kullanıyor herkes hasta herkes sinirli. Günün üç 4 saatini yolda geçiren insanları düşün bunlar için hayat çekilmez durumda fakir fukaraları hiç bahsetmiyorum bile. Ayrıca toprak ile bağlantısı kesik yirmi milyon insanın elektrik düzeyini hesap dahi etmek istemem. Büyük şehirler kültürel anlamda da aynı zamanda paçozlaşır! Gelelim metafizik durumuna şimdi bu bizden daha yüksek boyutdaki varlıkların negatife boyutlu olanları için Megakentler adeta bir cennettir çünkü kendi gelişimleri için gerekli bütün hünerleri bir biçimde burada uygulama alanı bulurlar. Burası yönetimdeki insanların da katkısıyla siyasi arenanın en depresif olduğu, küresel gücün en iddialı ve manipülatif etki gösterdiği yer. Dünyanın bu anlamda merkezi konumunda!

Devamını oku “Açken Diplama işe yaramaz”

Asimov, bir zaman yolcusu muydu?

Lütfen önce Asimov’un 1954 yılında yazdığı Çok güzel bir gün öyküsünü okuyun ve sonra konuya devam edelim, ya da nasıl isterseniz öyle yapın. 🤗

Öykü şu cümleyle bitiyor:

“Biliyor musunuz, bugün çok güzel bir gün. Sanırım yürüyeceğim.”

Öykü, ışınlamanın insanların günlük rutinine girdiği bir çağda geçiyor. Öyle ki herkesin evinde ışınlama makinesi vardır ve insanlar mikrop kapacakları korkusuyla “dışarı” çıkmayı gereksiz bulurlar. Artık bir yerden başka bir yere her türlü seyahat ışınlanmayla gerçekleşmektedir. Çocuklar okula ışınlanarak gitmekte, anneler biraz daha yüksek enerji maliyeti ödemek pahasına, binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeleri ziyaret etmek için ışınlanmaktadırlar. Işınlanma, içine bir “kapı”dan girilen makine sayesinde gerçekleşmektedir. “Kapı” imgesinin farklı anlamlar içeren şekillerde, öykünün pek çok yerinde, metaforik olarak kullanıldığı gözlenmektedir.

Küçük Richard’ın Büyük Keşfi

Işınlama makinesinin bozulduğu gün Richard, komşularının ışınlama makinesini kullanmak yerine, yangın çıkışını kullanarak araziye çıkar. Okula yürüyerek gitmeyi tercih etmesiyle başlayan süreç, öyküdeki olay örgüsünün başlangıcıdır. Richard dışarıyı -aslında yeniden- keşfetmiştir. Oysa, Richard’ın öğretmenine göre: “Dışarıda bir şey yoktur. Dışarısı hariç. Güneş ışığı sertçe parlıyordur ve tozlu bir rüzgâr vardır.” Gelecekteki toplumda yaşamın kolay, güvenli ve hijyenik olması her şeyin önüne geçmiştir. Dışarıda olmak gereksiz ve anlamsız bir hale gelmiştir.

**


Aradan 67 yıl geçmiş, O bu öyküyü yazalı!
sizce bu, zaman yolcusu olduğuna bir kanıt sayılabilir mi? yetmez mi? O halde bir de vakıf ve Dünya kitabına uğrayalım:

“Gaia’nın küçük düzenliliğine nasıl uyum sağlayamıyorsa Vakıf’ın devasa karmaşasına da sağlayamayacaktı. Hiçbir yerde kendini evinde hissetmeyecek, her yerde yetim olacaktı.”

Gaia – Ortak bir bilinci paylaşan gezegen

“Tarihin başlangıcından önce insanların olayları hatırlayabildikleri halde konuşamadıkları bir çağ yaşanmış olmalı. Sonra konuşma icat edildi ve hatıraların ifade edilmesini ve insandan insana aktarılmasını sağladı. Sonraları hatıraları kaydedip zaman içinde nesilden nesile aktarmak için yazı icat edildi. O zamandan bu yana bütün bilimsel ilerlemeler bu hatıraların aktarılması ve depolanması için daha fazla yer açılmasını ve istenen konuların daha kolay hatırlanmasını sağladı. Fakat bireyler birleşip Gaia’yı oluşturduktan sonra bütün bunlar geçerliliğini yitirdi. Sonraki her şeyin temeli olan ilk kayıt sistemine, yani hafızaya tekrar dönebiliyoruz.”

Gaia’da insanlar, hayvanlar ve hatta cansız dağlar ve taşlar bile ortak bir bilince sahiptir. Herkes herkesin zihnindekini bilir, belleğindekini öğrenebilir. 

“Bak Trevize, sen zihninde olmayan bir şeyi öğrenmek istiyorsan uygun bir kitap-filme bakar ya da bilgisayarın veri bankalarını kullanırsın. Ben ise Gaia’nın bütün zihnini tararım.”

Hiçbir şeyin yazıya dökülmediği ve kayda alınmadığı gezegende bilgi nasıl saklanır? Hem insan zihinlerinde hem de canlı varlıklarda.

“Mineral yapısında mı? Kayaları ve dağlık alanları mı diyorsun yani?”

“Ve bazı veri türleri için okyanusu ve atmosferi de. Bunlar da Gaia’ya dahil.”

“Ama cansız sistemler ne depolayabilir ki?”

“Çok fazla şey. Yoğunluk düşük, ama hacim o kadar fazla ki Gaia’nın bütün hafızasının büyük bir bölümü kayalarında depolanıyor. Kayalardaki hatıraları almak ve yerlerine başka bir şey koymak biraz daha uzun sürüyor, bu yüzden onlar ölü verileri, tabiri caizse normalde günlük yaşamda nadiren ihtiyaç duyulacak bilgileri depolamakta kullanılıyor.”

Dünya ve insanların galaksiye yayılması

Romanda, Trevize, Pelorat ve Bliss insanlığın galakside yayılma geçmişini araştırıyor ve geriye doğru adım adım gidiyor ve her şeyin başladığı Dünya’yı bulmaya çalışıyorlar.

 Peki, Dünya/Arz nerededir ve ona ne olmuştur?

“Arz insanlığın ve milyonlarca bitki ve hayvan türünün ilk eviymiş. Sayısız yıl boyunca bu böyle devam ettikten sonra üstuzay yolculuğu icat edilmiş. Sonra Uzaycı dünyaları kurulmuş. Bunlar Arz’dan ayrılmışlar, kendi kültürlerini geliştirmişler ve çıktıkları gezegeni aşağılar ve ezer olmuşlar. Böyle iki yüzyıl geçtikten sonra Arz özgürlüğünü tekrar kazanmayı başarmış…” 

“Arz ikinci bir yerleşim dalgası başlatmış ve yeni bir yöntemle birçok yeni dünyaya yerleşmiş. Bu yeni Yerleşimciler grubu Uzaycılardan daha enerjik çıkmış, onları geride bırakmış, yenmiş, onlardan daha çok dayanmış ve sonunda da Galaksi İmparatorluğu’nu kurmuş. Yerleşimcilerle Uzaycılar arasındaki çatışmanın seyri sırasında Arz radyoaktif hale gelmiş.”

Soruma henüz cevap bulamadığım için, bir sonraki yazıda zaman yolculuğuna dair bilgilerle yeniden Asimov diyeceğim, şimdilik hoşçakalınız

Dogonlar ve SİRİUS Yıldızı -3

önceki bölüm için tıklayınız

BİR SUDANLI SİRİUS SİSTEMİ
Ynzan: M. Griaule ve G. Dieterleıı
Not: Aşağıdaki makale bir bütün olarak çevrilmiş ve yayın­ lanmıştır. Meslekten antropolog ve etnograflar için hazırlanmış olup, konuyla, kaynak materyalleri izleyecek ölçüde ilgili okuyu­ cu için sunulmaktadır. Robert Temple

… Ongnonlou’nun bilgisi, son derece gizli bir bilgi bütünü içinde, başlangıç düzeyinde bir yakınlık ya da Bambara ifadesiy­le, “hafif bir yakınlık” olarak tanımlanıyor. Bu, akılda tutulmalı­ dır çünki sıradan insan için, Sirius gökteki en parlak yıldız olup dikkatleri çeker ve Sigui hesaplarında en önemli rolü oynar. Bu yüzden ilk inisiye olanlara verilen Sirius sistemi kuralları bazen basitleştirilmiş, bazen de karmaşıklaştırılmıştır. Bu, dikkati, çok daha gizli hesaplardan uzaklaştırmak içindir.
Bu nedenle burada tanımlanan sistemin, en üst seviyeden bilgiyi alabilen fakat gökyüzünün bu kısmındaki hesaplamalarda güvenilemeyen inisiyelcre verilen bilginin bir kısmı olduğu bilin­ melidir.
Kendi açımızdan, biraraya getirilen bu dokümanlar, yeni bir hipotez ya da araştırmaya yol açmadı. Sadece dört temel bilgi kaynağının bilgileri bir tek metne dönüştürüldü. Alet edevat ol­ madan fiiliyatta görünmeyen yıldızların hareket ve karakteristik­ lerinin nasıl bilindiği meselesi açıklığa kavuşmadı, hatta sorul­ madı. Bu durumda materyalleri ham haliyle vermek çok daha an­ lamlı göründü.
SİGUİ VAKTİNİN HESAPLANMASI
Her 60 yılda3 bir Dogonlar Sigui (tören) denen bir tören kut­ larlar. Bu tören, dünyanın yenilenmesiyle ilgilidir ve bunu 1931’de ayrıntısıyla açıkladılar.4 Bu araştırmanın başından bu ya­ na iki Sigui seremonisi arasındaki dönemin nasıl hesaplandığı so­ rusunu cevaplamaya çalıştık. Yaradılış mitine dek uzanan ortak fikir, Yougo Dogorous köyü merkezinde, Yougo kayasındaki bir yarığın törenin önceki yılında kırmızı bir ışıkla parladığı şeklindeydi. Bu yarıkta birçok sunak taşı vardır; özellikle Andoumbo­ ulou büstü (bu kayalıklarda yaşamış küçük cüsseli insanlara ve­ rilen ad) ve amma.bara, yani “tanrı yardım eder” adı verilen bir kaya resmi; buna ileride değineceğiz. Ayrıca, bu kırmızı aydınlık görülmeden önce, köyün dışında yer alan bir nokta, hiç kimsenin ekmiş olamayacağı türden uzun bal kabaklarıyla dolmaktadır.

Rahip Manda’ya göre, Siguilerin hesaplanması, Binou ma­bedinin kapısına, tanrı Amma ve oğlu yeni dünyanın Öğretme­ niIO Nommo’yu simgeleyen iki figürün dan hamurundan yapıla­ rak konmasıyla hesaplanmaktadır. Bunlardan bir tanesi dikey bir ovaldir -dünya yumurtasını simgeler- diğeri de temel eksenidir ve başlangıçtaki karanlıkta Amma’yı gösterir. Sağdaki kısımda, her yıl, bir noktayla gösterilir; işaretlemeye alttan başlanır. Ye­ dinci yıl geldiğinde, dış kısma üç çatallı bir zıpkın motifi çizilir; bu, noktalardan oluşan çizgiye bir ilavedir. Aynı şey, sol kısımda yine aşağıdan yukarıya olmak üzere yapılır. 14 yıl da bu şekilde hesaplanır. Bunlar dünyanın yaratıldığı yedi çift yıldır: Bunlara bütünü simgeleyen bir birim eklenir. çizim, tanrının son el hareketini simgeler; bir eli yukarıda, di­ğeri aşağıdadır, gökyüzü ve yeryüzünün yapıldığını göstermek­tedir.
Bu çizim dört kez tekrarlanır ve böylece 60 yıllık bir dönem kaydedilir.

Devamını oku “Dogonlar ve SİRİUS Yıldızı -3”

Sirius yıldızı…. 2 devam

önceki yazı için tıklayınız

Sirius A ve Sirius B yıldızlarını refere eden Google haritası ve gökyüzü haritasından gelen görsel verilerin sansürlenmesinde neler oluyor?

Sözü geçen bu iki (aslında üç) yıldızın bu aşikar değişiminin yalnızca küresel teleskop şebekesindeki bir arıza olduğuna bizi ikna etmek isteyen bilim topluluğunun inkarına rağmen, gerçek görmemiz için orada. Onlar bunun orijinal fotoğraf levhalarının üzerindeki plakalardan birindeki ‘hafif sızıntı’ ile ilgili olduğuna inanmamızı istiyorlar.

Sirius ile ilgili bir şey onların canını sıkıyor. Ama bu nedir? Bu garip fenomen hakkında her türde komplo teorileri ortaya çıkarken, Sirius Yüksek Konseyinin söyledikleri şunlar:

“Açıkçası, fiziksel evrenin dokusu olarak anladığınız uzay – zaman sürekliliği birçok can sıkıcı anormallikler ile doludur – örneğin sizin anladığınız terimlerle: solucan delikleri, yıldız kapıları ve çok boyutlu portallar.

Sirius bunların hepsidir. Üç farklı boyutta tınlayan yıldızların (Sirius A, B ve C) üçlü sisteminde bu, zaman – uzayın kendisini değiştiren karmaşıklıktır. Kozmik goblendeki bu çok geniş vortesklerde her şey mümkündür; gelen ve giden gemiler (fiziksel ve eterik veya holografik), bilinçli formların ve varlıkların üst üste katmanları, her türde görünmeyen frekanslar ve dalgalar ve en önemlisi sizin şu andaki algılarınızın ötesindeki yaşam ve ışığın muazzam topluluğunda bir mercek bulunur.

Bu paralel gerçeklikten gelen fotonik yayınımlar bu alanda sel gibi taşıyor, zaman uzay sürekliliğinin özünü değiştiriyor, fiziksel uzay algısını da değiştiriyor ve ait olduğunuz galaktik ailenin bu bölgesindeki tüm varlıkların bilinci için bir filtre olarak hizmet ediyor.

Bu, kendi güneş alanınızda kanıtlanmaya başlıyor. Uzay gemilerinin gizemli şekilde güneşten veya güneşin üzerinden geçtiği görülüyor ve bilim adamlarınız bunun fiziksel olarak imkansız olduğunda ısrar ediyorlar – ve güneşe uzaktan yaklaşmaya çalışan her şeyin anında tozlaşacağını söylüyorlar. Bu bir yanılsamadır. Şu anda bunu kanıtlayacak dijital resimlere sahipsiniz. Tüm fiziksel evren bir yanılsamadır. Hiç bir şey göründüğü gibi değildir ve Ruhun Kozmosunda her şey mümkündür. Sizin yalnızca sistemde yıldızlar olarak gördüğünüz şeyin hala orada olmayabileceğini kavramak için ışık yıllarında görüşünüze ulaşan ışığın gecikmesi kavramını düşünmeye gereksiniminiz var, o kadar uzun süre ki, onların ışığının size ulaşmasından önce uzayı aşmalıdır.

Bu “fütürist” bilgiye sahip olduklarına inananlar bu ışıkların ardında neyin yattığını anlamanızı istemezler. Bu ışıklar sınırlı dünyanın ötesine ulaşmanızı davet etmek ve sizi yuvaya yönlendirmek için oradadır. Fiziksel evrenin “yapısı” tamamıyla yapılanmamıştır, sürekli olarak mutasyon geçirir, hareket eder – döner.Sizi manipüle edenler bu sınırlamaları aştılar.Onlar şu anda uzayın derinliklerindeler, başka alemlere nüfuz etmelerinin gerçeğini yadsımak ve sizi şaşırtmak için hala  ‘roketlerin havalanması” olaylarında size gösterdikleri çağdışı uzay yolculuğu teatrallerine rağmen.Onlarca yıldır zaman kurgusunda ileri geri yürümekteydiler; başka dünyalarda bulundular – onlarla etkileşim kurdular, hatta  hakim oldular. Diğer evrenleri uzaktan gördüler, gelecek zamana yolculuk yaptılar ve o ‘geleceği’ şu andaki var oluşunuzun hazır olmayan gerçekliğine çekme ağır hatasını yaptılar. Bunların gezegeninizde çok uzun süredir yapılması ve sizin hala yalanlarla uyutulmanız bilinçli varlıklar topluluğunu merakta bırakıyor.

Galaksinizin en büyük ‘ana yolu” olan Sirius’un büyük çok boyutlu kapısında, akıl almaz miktarda giriş – çıkış ve transit geçiş vardır. Diğer realitelerin gözlenebildiği ve oralara seyahat edilebildiği anahtar deliği olarak konumlanmış o ‘yıldızın’ arkasında, bazıları barışçıl ve birlikte çalışan, diğerleri çok iyi niyetli olmayan sayısız uygarlıkların ticareti görülebilir ve yadsınamaz. Kendi gelecek benliklerinizi algılarken, onlar o “kapının” diğer tarafında görünüyor olabilirler! Hayal edilebilen ve hayal edilemeyen her astral varlık kapıdan geçebilir ve form tezahür ettirebilir – yüksek boyutların ışık varlıklarından, mekanik “bilinçsizliğin” vitesiyle sızan kollektif karanlık sızıntı. Bu sayede, ıstıraplı hiper – teknolojinizin çoğu Dünya realitesine nüfuz eder.

Gözlerinizi gökyüzünde tutun. Yıldızların, güneşinizin, uzayınızı paylaşan gezegensel varlıkların değişimini göreceksiniz ve güneşinizin yüksek titreşimli öze dönüşümünün senfonisinin uyumlu şekilde ve tam olarak yönetildiğini – İlahi Yaradılışın temposunda çalındığını – bilin. Kendi şüpheniz, gelecek korkunuz ve karanlık güçlerin ışığı yok etmeyi başarabileceği hükmünüzden başka hiç bir şey sizi körleştiremez. Sonuç bu değil… Gaia’nın ortaya serilen hikayesinde, ışık hüküm sürer. Bundan sonra da böyle olacak.

Bizler Sirius Yüksek Konseyiyiz.”

Copyright © Patricia Cori 2012

(Çeviri: Saffet Güler)

sirius çok ilgimi çektiği için bu kez DOGON larla ilgili devam edeceğim, takipte kalın, bildiğiniz ek kaynakları yorumlara yazın lütfen